23 Ocak 2013 Çarşamba

Online Çizim Dersleri Bölüm 2 - Perspektif: Başlangıç NoktasıPerspektif, kendi kendine çizim çalışanların en çok zorlandığı konulardan birisidir. Perspektif, bakış açısıdır; eşit boyda, eşit uzaklıktaki cisimleri aynı göremememize neden olan, bir masanın bize yakın olan kenarını geniş, uzaktaki kenarını ise dar görmemize neden olan derinlik algısıdır. Perspektif, üç boyutlu ortamdaki her şeyin görselleşebilmesi için bir kuraldır. Aynen maddi cisimlerin fizik kurallarına uyması gibi, bir cismin perspektifsiz görüntülenmesi düşünülemez.  İşte bu sebepten dolayı, gerçekçi çizim çalışanların başlangıç noktası perspektif olmalıdır.

Üç boyutlu herhangi bir ortamdaki tüm nesneler, perspektife tabi oldukları için onları kafamıza göre çizemeyiz. Öncelikle ufuk çizgisinin bu konudaki işlevini inceleyelim. Ufuk çizgisinin ne olduğunu aslına bakarsanız herkes bilir, gözümüzle gördüğümüz nesnelerin giderek küçüldüğü ve sonunda bir çizgi hâline geldiği, yer ve göğü ayıran çizgi, ufuk çizgisidir.

Bunu size kendi çektiğim bir fotoğraf üzerinde göstermek istiyorum.Ufuk çizgisi, bizim gözümüzün seviyesidir. Ufuk çizgisini üstündeki nesneler bizden yüksekte, altında kalan nesneler ise bizden alçaktadır. Aynı şekilde bir kamera olarak düşünürsek, ufuk çizgisinin üstündeki nesneler kameranın seviyesinin üstünde, altındaki nesneler de yeryüzüne göre kameranın altındaki bir seviyededir.

İşte bizim görüp görebildiğimiz tüm cisimler bu ufuk çizgisine doğru küçülür, ufuk çizgisi üzerindeki bir noktaya doğru kaçar. Biz buna kaçış noktası diyoruz.


Tüm cisimler, gözümüzün, yani kameranın tam olarak odaklandığı noktaya doğru küçülür. Kaçış noktasının ana kuralı budur.


Tam olarak ufuk çizgisine doğru kaçışan cisimler, aynı zamanda yeryüzüne 90 derece dik durduğumuzda tam aşağıya ve tam gökyüzünün ortasına doğru da kaçarlar. Yani kamera aşağı ya da yukarı dönükse kaçış noktaları da yine doğal olarak kameranın baktığı yerdedir. Ya yerin tam ortasında, ya da gökyüzünde.


Peki bunu çizimde nasıl uygulayacağız? Evet, burasının biraz göz korkutucu olduğunun farkındayım. Öncelikle perspektifli ve perspektifsiz çizimin farkına bakalım. Daha önce üç boyutlu bir tasarım programı kullananlar bahsettiğim şeyi hemen anlayacaklardır.


Burada üç boyutlu, fakat perspektif kurallarına uyulmadan çizilmiş bir resim görüyoruz. Bu bakış açısına izometrik bakış açısı da denir. Bu türde yapılan oyunlar doksanlarda çok meşhurdu, günümüzde de browser tabanlı oyunlarda (Farmville, Cityville vs.) sıkça kullanılan bir açıdır.


Kamerayı bizim adamımızın kafa seviyesinde birkaç metre arkasına aldığımızda oluşacak görüntü buna benzeyecektir. Gördüğünüz gibi işin içine perspektif girince cismin pek çok parçasını göremez duruma geldik. Önceden birbirine paralel duran küpün iki üst kenarı, şimdi kaçış noktasına doğru gidiyor. Zormuş gibi gözükmesine rağmen her şeyin ne kadar basit olduğunu bu yazının tamamnını okuduktan sonra siz de kabul edeceksiniz.


Perspektif bilgisi olmayan yetenekli bir çizer neler yaşar? İsterseniz beraber görelim, bizim amatör elinde kalem, yine bir şeyler çizmeye çabalıyor...


 Ooo... ortam kızıştı. Bu yeni gelen süt bebesi de kim?


Süt bebesi falan ama işi biliyor gibi. Ne dersin "amatör"?


Sinirlenme canım. Bak adam harıl harıl çalışıyor. Sen kalemi, cetveli bıraktın.Dostum bu çok iyi! Bu ana kuzusu nasıl da oldu böyle başarılı bir mekan çizimi yapabildi? Yapılması çok zor gibi duruyor. Öyle değil mi? 

Öyle değil. 
Şimdi derinlemesine bakalım.


Gördüğünüz gibi her tarafta cetvelle çizilen çizgiler var, hiç de yetenek isteyen bir iş değil bu. Burada cetvelden başka tek ihtiyacım biraz bilgi; düz çizgi çekemeyen adam bile bunu çizebilir.


Ve sonuç! Gayet temiz bir sokak görüntüsü.

Normalde her cisim gerçekten de tek bir noktaya doğru küçülür, bu da kaçış noktasıdır. Ancak, çizgi romanda gerçekte gözle göremeyeceğimiz açılar çizebiliriz, Ya da kamerayla bir anda yakalayamayacağımız bir görüntüyü çizgi romanda bir karede çizebiliriz. Bundan dolayı birden fazla kaçış noktası kullanacağımız teknikler üretilmiştir. Ancak dediğimiz gibi, bu tekniklerin bilimsel bir dayanağı yoktur. Şimdi bunları inceleyelim:

Tek Kaçış Noktası:

Tüm cisimler birbirine yatay ve dikey olarak paralel duruyorlarsa tek kaçış noktası alırız ve tüm cisimler o kaçış noktasına doğru küçülür.Kameranın seviyesi burada resmettiğim gibi tavan ile yerin arasında 90 derecelik bir açıyla durduğundan ve duvarlara paralel durduğundan tek kaçış noktası kullandık.


Buradan da görebileceğiniz üzere tüm cisimler tam olarak kameranın baktığı kaçış noktasına doğru gidiyor. Ortadaki kalın çizgi ise ufuk çizgisidir.


Kapının yüksekliğini ve kapı kollarının nerede olacağını da koridorun sonundaki kapıya bakarak hesapladım.


Çift Kaçış Noktası:

Eğer yeryüzüne üstten ve alttan 45 ile eksi 45 derece arasında bir açıyla bakıyorsak (kameranın açısı buysa) fakat cisimler kameraya paralel durmuyorsa çift kaçış noktası kullanırız.


Yalnız çift kaçış noktası kullandığımı çizimlerin hepsi bu kadar deforme gözükmez. Burada açıyı çok geniş aldığımız için normalde bize uzak duran cisimleri zorla kameraya sığdırmış olduk. Bundan dolayı cisimler, normalde göremeyeceğimiz bir şekilde gözüküyorlar.


Tam tepeden temsil edecek olursak kameramız ortada durmaktadır. Normalde soldan dağa doğru birkaç çekimle yakalayacağı kareleri biz tek bir kareye sığdırmaya çalıştığımız için cisimlerin bazı kısımları çok sivri gözüküyor. Çizgi romanlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir.


Ufuk çizgisi üzerindeki iki kaçış noktası burada gösterdiğim gibi alınır. Yan duvarlar bu kaçış noktalarına doğru gider. Aynı şekilde ikili koltuk da duvara paralel bir şekilde durduğundan onu da bu kaçış noktalarına göre çizmek durumundayız. Sağdaki ufak ayak minderi de koltuğa paralel dursaydı, onu da bu iki kaçış noktasına göre çizmek zorunda olacaktık.


Bize uzak kısımda, koltuğun arkasında kalan sehpa ise duvara tam paralel durmayıp, hafif bir açıyla yana dönük olduğundan biz de duvarların kaçış noktalarının arasını ölçüp o oranda biraz daha solda başka iki kaçış noktası buluruz ve sehpayı bu iki yeni kaçış noktasına göre çizeriz.


Sağdaki minder ise duvarlara göre epey farklı bir açıyla durduğu için yine aynı aralığı sağ tarafa kaydırarak başka iki kaçış noktası buluruz ve bu minderi de o kaçış noktalarına göre çizeriz. Şimdi bu odada olan bitenleri iyice anlamak için tepeden odaya baktığımız temsili çizimi daha dikkatli inceleyebilirsiniz.


Üç Kaçış Noktası:

Eğer kamerayla hem ufuk çizgisini hem de gökyüzünün tepesini ya da tam olarak yeri bir anda görüntülemişsek bir cismi çizebilmek için üç tane kaçış noktası kullanırız. Yani 45 dereceden büyük açıları tek bir karede resmedebilmek için üç tane farklı kaçış noktası kullanırız.


Bu karede ufuk çizgisini ve göğün 45 dereceden daha büyük bir kısmını görmekteyiz.


Kameranın dikey olarak aşağıdan yukarı birkaç çekimini biz bir karede resmediyoruz diyebiliriz. Normalde gözün ya da kameranın böyle bir açıyı tek bir karede görüntüleyebilmesi imkansızdır.


Üstten baktığımızda ise kameranın yatay hareketi soldan sağa birkaç çekimin birleştirilmesinden oluşmuştur. Yani yatay olarak da burayı gerçekte bu şekilde görüntüleyebilmek mümkün değildir.


Ufuk çizgisi ve iki kaçış noktasını kullanmayı biliyoruz. Ancak, 45 dereceden daha büyük bir açıyı bir karede resimlemeye çalıştığımız için göğün tam ortasında (yani yeryüzüne 90 derecede) bir kaçış noktası daha olduğunu varsayarız. Dikey çizgileri ise bu kaçış noktasına doğru çizeriz.

İki kaçış noktalı bir çizimde dikey çizgileri tam olarak 90 derece çiziyorduk hatırlarsanız, ancak burada 45 derece sınırını aştığımız için, yani gözün bir anda dikey olarak görüntüleyebileceği sınırı (bu sınır temsili bir sınırdır) aştığımız için artık dikey çizgileri ya gökteki ya da yerdeki kaçış noktasına göre çizmek durumundayız.


Şimdiyse kameranın yere doğru 45 dereceden yüksek bir açıyı görüntülediğini bir karede resmetmeye çalışalım.


Kameranın dikey hareketi hemen hemen böyle olacaktır. Yerdeki X işareti yerin tam ortasını, yani yere 90 dereceyi temsil ediyor.


Yatay hareket ise buna benzer olacaktır. Yani soldan sağa birkaç farklı açının birleşimini tek karede resmetmeye çalışıyoruz.


Daha önceki temsillerden gördüğümüz üzere ufuk çizgisine göre iki noktayı alırız. Fakat tam olarak yere 90 derece baktığımız yerde başka bir kaçış noktası olduğunu varsayarız ve dikey çizgileri o noktaya göre çizeriz.

Bu arada dikkat ettiyseniz yatay kaçış noktalarından biri, çizdiğimiz karenin çok dışında kaldı. Bunu çizerken kullanabilmek için bir şövaleye (çizim kartonu diyebiliriz) kağıdı bir mandalla (kırtasiyelerde satılan cinsten) sabitleyerek kağıdın dışında kalan kaçış noktalarını şövalenin üzerine çizebiliriz.


Yine iki kaçış noktası kullandığımız örnekte anlattığım prensibe göre soldaki evi de diğer evin kaçış noktaları arasındaki uzaklığı kullanarak bulduğumuz başka iki kaçış noktasına göre çizeriz. Tabii dikey çizgiler yine yerin dibindeki kaçış noktasına gider.


Ortadaki eve ise yatay olarak hemen hemen 90 derecelik bir açıyla, yani dik bir açıyla bakmakta olduğumuzdan koridor örneğinde olduğu gibi tek kaçış noktası alırız. Fakat yere 90 dereceyi de gördüğümüzden dolayı dikey çizgileri o kaçış noktasına göre çizeriz, yani sonuçta iki kaçış noktası kullanmış oluruz.

Yalnız ufak bir eksiğimiz kaldı, çatıları neye göre çizeceğiz? Evler yere 90 derecelik bir açıyla durduğundan onları yerdeki kaçış noktasına göre çizebildik. Fakat yere farklı bir açıyla duran yüzeyleri, yani eğimli yüzeyleri neye göre çizeceğiz?


Eğer 90 derecelik bir açıyla inşa edilmiş yapıları gökyüzüne ya da yerin tam ortasına göre çiziyorsak eğimli yapıları da farklı bir kaçış noktasına göre çizmeliyiz. Bu örnekte de çatıları, gökyüzünde aldığımız farklı kaçış noktalarına göre çizeriz. Hatırlarsanız ufuk çizgisinin üstü, gökyüzünü gösteriyordu. Soldaki binanın çatısı daha az eğimli olduğu için onu ufuk çizgisinden çok da yüksekte olmayan bir kaçış noktasına göre çizeriz. Sağdaki binanın ise çatısı daha dik bir eğime sahiptir. Bundan dolayı daha yukarıdaki bir kaçış noktasına göre çizeriz.

İşte perspektifin temel bilgileri bunlardır. Bunları bilen bir çizer, çizime hiçbir yatkınlığı olmasa bile gerçekçi yapılar çizebilir. Perspektifte de çizimin diğer teknik bilgileri gibi zamanla ustalaşılır.


Peki birbirine eşit uzaklıktaki cisimleri perspektif kullanarak nasıl çizeriz?
Bunun için basit bir formül var.


Çizdiğimiz karelerin köşelerini birleştiririz. Sonra ortadan, kenarlara paralel çizgiler çekeriz. Yuvarlak çizmek istersek de yukarıdaki 1/3 formülünü kullanmamız gerekir.


 Silindir çizmenin yöntemi budur.


Koni çizmek içinse dairenin tam ortasından dik olarak bir çizgi çekeriz ve kenarları çizeriz.

Şimdi eşit uzaklıktaki cisimleri çizmeye geri dönelim.


Burada yerdeki dikdörtgen şekillere dikkat edin. Öncelikle gösterdiğim üzere köşelerinden çizgi çekeriz. Daha sonra kaçış noktalarına göre dikdörtgenin tam ortasındaki noktadan çizgiler çekeriz. Son olarak ise dikdörtgenlerin köşelerinden, kenarlarını ortaya ayıran çizgileri birleştiren çizgiler çekeriz ve bu çizgileri kaçış noktasına doğru devam eden çizgiye değene kadar sürdürürüz. Bu çizginin kaçış noktasına giden çizgiyle kesiştiği noktadan diğer kaçış noktasına doğru bir çizgi çekeriz ve ortaya çıkan dikdörtgen alan ilk çizdiğimiz dikdörtgenle aynı büyüklükte olur. Bu işlemi ufuk çizgisine kadar devam ettirebiliriz. Eğer yerde karolu bir döşeme yapacaksak çizdiğimiz dikdörtgenlerin kenarlarını çinileriz. Ya da eşit uzaklıkta çubuklar çizeceksek bu dikdörtgenlerin ortalarına çubuklar çizeriz. Bu çubukları çinileriz. Sonunda karakalemi sildiğimizde sadece eşit uzaklıktaki çubuklar gözükür.

Perspektif sanatkarlığa çok az yer bırakır, keyifli olduğu da söylenemez. Ama eğer gerçekçi çizimler yapacaksak öğrenmek şarttır. Çizgi roman sanatçılarında perspektif bilgisi olmazsa olmazlardandır. Bu seferki ders biraz sıkıcı oldu, farkındayım. Ama unutmayın ki çizerlik bir meslektir ve her mesleğin sıkıcı bir yanı vardır.


BİR SONRAKİ DERS: FİGÜR ÇİZİMİ - İSKELETİ ÖĞRENMEK

139 yorum:

 1. Arkadaşlar, yorumları yanlışlıkla sildim, çok özür dilerim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sorun değil

   Sil
  2. 2. dersten sonra çizimi başlamadan bırakmayı düşündüm bence 1. dersteki söylemine ben ters düşüyorum çünkü yeteneksizlikten kaynaklanan bir anlama sorunum var bence 2. dersten hiçbirşey anlamadım.

   Sil
  3. Perspektifi atlasam olmazmı

   Sil
  4. 3 senedir bekliyorum nerelerdesin abi

   Sil
 2. 3.bölüm yok mu ben mi giremiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üçüncü bölümü hazırlamaya fırsat bulamadım henüz. :/

   Sil
  2. Ya lütfen üçüncü bölümü yazar mısınız? Bana çok yardımınız dokundu lütfen, üçüncü bölümü yazın

   Sil
  3. Ya lütfen üçüncü bölümü yazar mısınız? Bana çok yardımınız dokundu lütfen, üçüncü bölümü yazın

   Sil
  4. Ya lütfen üçüncü bölümü yazar mısınız? Bana çok yardımınız dokundu lütfen, üçüncü bölümü yazın

   Sil
  5. Üçüncü bölüm geldi mi?

   Sil
 3. Ama bekleyenler olabilir... Yardım edebileceğimiz bir şey varsa lütfen çekinmeyin ve söyleyin... Yeter ki öğrencilerin dersleri yarım kalmasın... Lütfen :-)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim. Şu anda bir çizgi roman projesi üzerinde çalıştığım için zaman ayıramıyorum. Sınav dönemi de yaklaştığından biraz sıkıntılı durumlar... Ama yazın daha fazla zamanım olacağını düşünüyorum. Beklettiğim için özür dilerim.

   Sil
  2. Abi beklemek sıkıntı değil de 4 yıl olmuş.

   Sil
 4. derslerin devamını beklemekteyiz :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Beklettiğim için gerçekten üzgünüm, ancak bu kadar işin arasında bir ders hazırlarsam aceleye getireceğim. Böyle olmasını istemediğimden daha serbest bir vaktimde ilk iki dersin kalitesinde hazırlayacağım.

   Sil
  2. best teacher ever :D

   Sil
 5. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 6. önerdiğiniz yabancı kaynaklar var mı acaba? ders için teşekkürler bu arada.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Andrew Loomis'in "Successful Drawing" kitabı çizimin temellerini anlatması açısından şahane bir kitap.

   Sil
 7. biraz daha detaylı yokmu yyaaa.:s

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türkçe olarak perspektif hakkında satılan kitaplar var. İngilizce olarak da pek çok kitaba internetten ulaşabilirsiniz.

   Sil
 8. çizemiyoruuuuum ama istiyorum çizmeyi bu nasıl olacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kendine inanmazsan bırak çizmeyi hiçbir şey başaramazsın. Önce yapabileceğine inanmalısın. Sonra da canını sıkmasına rağmen gece gündüz çalışacaksın. :)

   Sil
 9. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 10. Devamını bekleriz çok güzel tşk

  YanıtlaSil
 11. 3.bölüm ne zaman gelicek????

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Diğer işlerden vakit ayırabildiğimde. Üzgünüm... :/

   Sil
 12. suan resmen anlatışınıza hayran kaldım...resim için acaba mı derken suan kesınlıkle emınım..ben öğrenmek ıstıyorum

  YanıtlaSil
 13. gerçekten çok güzel hayran kaldım anlatışınıza ama ben insan figürlerini hiç çizemiyorum detaylı olarak anlatabilirsen çok sevinirim....Formülleri öğrenirsem güzel çizebileceğimi düşünüyorum....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir sonraki derste insan figürüne girmeyi düşünüyorum. Zaman bulduğumda yazacağım.

   Sil
 14. Anlatımınız çok güzel. Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 15. dersler mükemmel devamını sabırsızlıkla bekliyoruz :)

  YanıtlaSil
 16. Lisede resim dersinde rezil olmak istemiyorumda 3. dersi bekliyoruz eylule kadar gelirse mukemmel olur :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eylül'e kadar gelemedi maalesef. Diğer işlerden boş zaman ayırabildiğim vakit girişeceğim.

   Sil
 17. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 18. Merhaba ahmet abi ben manga ciziyorum ve tek hobim bu hayalim mangaka olmak bana yardimci olurmusunuz bu arada yeni dersi en kisa zamanda bekliyorum Not: 14 yasindayim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Manganı yayınlamak için bir dergi projesi var facebook a KaburaManga yaz ve oraya mesaj gönder dergiye hala çizer aranıymuş.

   Sil
  2. Ben daha oralara uygun degilim

   Sil
 19. 3.ders nerde kaldi :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok özür dilerim. Bir türlü vakit bulamıyorum.

   Sil
 20. Gerçekten süper bi anlatma tarzınız var bayildim :) Sıradaki dersi sabırsızlıkla bekliyorum :)

  YanıtlaSil
 21. 3. Bölümü Sabırsızlıkla Bekliyorum Umarım Yakında Çıkar Çünkü Resim
  Çizmeyi Çok İstiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok özür diliyorum. İşlerle boğuşmaktayım. Boş zaman bulunca gerçekten hazırlayacağım. Hatta şu an eskizleri mevcut.

   Sil
 22. reis bekliyoruz.

  YanıtlaSil
 23. Yaklasik olarak ne kadar sonra cikar bu arada harbiden cok yararli :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yeniyıla yetiştirmeye çalışacağım.

   Sil
 24. Cok beklemedikmi? Lutfen artik yeni dersler ciksin :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Haklısınız, ne deseniz haklısınız.

   Sil
 25. Manga cizmeyi gonulden istiyorum ama figur cizimlerimin temeli hatali taslak cizimlerim bile hatali 3.derse cok ihtiyacim var Ahmet TORUN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Elimde olsa hemen şimdi çizerim. Ama ben de çalışan bir insanım. Boş zaman bulamıyorum bir süredir. Ama taslakları yarıladım. Yani hiç başlamadım değil... Biraz daha sabredin.

   Sil
 26. Bu kadar sure gectigine gore devamini yapmiycaksin sanirim :(

  YanıtlaSil
 27. Bi harkiasınız dostum :D

  YanıtlaSil
 28. 3. dersi bekliyoruzz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. :)

   Sil
 29. torun sen nerelisin

  YanıtlaSil
 30. Hacı 7 gün sonra 1 yıldır yapmadın diye yorum atacağım.:((((((:(:(:(:(

  YanıtlaSil
 31. MERHABA BEN GORSEL ILETISIM TASARIMI BOLUMU ISTIYORUM FAKAT CIZIM HAKKINDA HIC BIR DERS ALMADIM CIZIMIM FENA DEGIL SIZCE DERS ALMALIMIYIM BIDE BU BOLUMDE OKUYAN ARKADASLAR VARSA BANA BILGI VEREBILIRLER MI ?? *ZEYNEP*

  YanıtlaSil
 32. merhaba 3 bölüm yokmu hocam güzel sanatlar fakültesine hazırlanacagım destekleriniz benim için çok önemli.

  YanıtlaSil
 33. 1 yıldır yeni bölüm yok. Bekliyoruz :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen ya kafayi yicem kaarrşimmm :D

   Sil
 34. 3. Bölüm hala gelmemiş yaşıyor musunuz?

  YanıtlaSil
 35. Ben artık yeni bölümü beklemenin yanında sizin için de endişelenmeye başladım ahmet bey. Yeni ölüm yayınlamayın ama bizi bilgilendirin lütfen.

  YanıtlaSil
 36. ben siteyi arstırma yaparken gördüm ben de grafik tesarımı için araştırma yapıodum verdiniz tıylar çok faydalı çok tesekurler sizin işiniz de zor biliyoruz ama yeni bölümler en kısa zaman da çıkarsa biz de faydasını görürüz inşallah.. gençlere destek :) tekrar herkese kolay gelsın :)

  YanıtlaSil
 37. Eminim çok yoğunsunuzdur ama yine de blog u bırakmasanız . Lütfen ?

  YanıtlaSil
 38. devamını istiyoruz lütfen

  YanıtlaSil
 39. aslında şu kaçış noktaları kafa karıştırıcı

  YanıtlaSil
 40. Ben yeni baslamistim Anar size gains using birakmissiniz uzuldum avocado Meuse Ben 3.volume geceyim

  YanıtlaSil
 41. Lütfen blogu canlı tutun. Üçüncü bölüm??

  YanıtlaSil
 42. Yeni bölüm mutlaka gelmeli! Hatta videolu dersler de gelirse muhteşem olur.

  YanıtlaSil
 43. Merhaba. Çizim derslerinizi gerçekten çok beğeniyorum. Mobilden giriyorum ve 3. Bölüme ulaşamıyorum. Sorun acaba linkle mi kaynaklı?

  YanıtlaSil
 44. Lütfen artık 3.bölüm gelsin :( :( :(

  YanıtlaSil
 45. Muhteşem lütfen yeni bölümmmmm :(

  YanıtlaSil
 46. Çok süpermiş neden devam etmemiş ki :(

  YanıtlaSil
 47. eee yani yok mu devamııı ! ne kadar sıkılsamda okumaktan vaz geçmedim şimdide anlatmayı mı bırakmııışşş ! en sağlam bulduğum çizim anlatım bloglardan biriydi ama nedeeeeen :( lütfen 3. bölümü yükleyin yarım kalmasını istemiyoruuz !1!1!1!!!1

  YanıtlaSil
 48. Neden üçüncü bölümü eklemiyosunuz
  Ahmet Torun lütfen devam edin !!!!!!
  NÜFFEEENNN
  LÜTFEENNN!!!

  YanıtlaSil
 49. Keşke devam etseymiş...
  Merak ettim adam öldümü kaldımı ne oldu diye. 2 yıl olmuş ve bir yıldır cevap vermeyide kesmiş ?

  YanıtlaSil
 50. tek kaçışlı perspektif örnekleri atar mısınız biraz daha

  YanıtlaSil
 51. cizimler cok karisik sonuncuyu anlamadim adim adim olsa rahat olurdu

  YanıtlaSil
 52. cizimler cok karisik sonuncuyu anlamadim adim adim olsa rahat olurdu

  YanıtlaSil
 53. Merhaba arkadaşlar. Ahmet şu dünyada çok sevdiğim, nadir insanlardan biri. Gerçekten örnek almaya çalıştığım ama azmi çok güçlü olduğu için örnek alamadığım bir insan. Onunla çok güzel şeyler paylaşma fırsatım oldu. Mutlu olabiliriz, o hala yaşıyor. Aramızda... Son yıllarda zor dönemlerden geçiyor. Şu an blog durmuş gibi gözükse dahi, o projelerinden asla vazgeçmez. En kısa zamanda toparlanacağını umud ediyorum. Bir sonraki görüşmemde ona iletirim, millet senin öldüğünü düşünüyor diyeceğim :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Halaaa beklioruz ogrencileri olarakkkk ,) sabirla sevgiyle ,))

   Sil
  2. Halaaa beklioruz ogrencileri olarakkkk ,) sabirla sevgiyle ,))

   Sil
 54. hocam bekliyoruz başka ders var mı :)

  YanıtlaSil
 55. Tesekkurler YouTube kanalımız var mi acaba videolu anlatimlarinizi da girmek isteriz çok basarilisiniz

  YanıtlaSil
 56. hocam çok faydalı oldu gönülden teşekkür ederiz ama devamını bekliyoruz biran önce :)

  YanıtlaSil
 57. Ben de çizime yeni başlayan çaylaklardanım, baktığım tüm sitelerde en çok sizin yazdıklarınız uygulanabilir ve anlaşılabilir. Figür çizimi konusunda anlatım açısından da sizden daha iyi birilerinin çıkacağını zannetmiyorum. Bir an evvel devamının gelmesini canı gönülden istiyorum.
  ***

  YanıtlaSil
 58. Ya lutfen devami gelsin cok basarili anlatiyorsun

  YanıtlaSil
 59. Ya lutfen devami gelsin cok basarili anlatiyorsun

  YanıtlaSil
 60. dersler çok harika devamını bekliyoruzz

  YanıtlaSil
 61. dersler çok harika devamını bekliyoruzz

  YanıtlaSil
 62. üçüncü ders :( ?

  YanıtlaSil
 63. Gercekten cok harika ben mimar olmak istiyorum 3. Dersi yazarsaniz sevinirim

  YanıtlaSil
 64. 3. Ders gelsin artık çok güzel bi anlatım var Hevesimi iyice arttı :D

  YanıtlaSil
 65. 3. Ders gelsin artık çok güzel bi anlatım var Hevesimi iyice arttı :D

  YanıtlaSil
 66. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 67. Çizim kitabı almak istiyorum ama bir sürü kitap var.Hangisi daha iyi bilmiyorum. Sizce hangi kitabı almalıyım? Bu arada çok güzel anlatmışsınız,çok teşekkürler. 3.dersi de koyarsanız.

  YanıtlaSil
 68. Arkadaşlar 3.bölüm geldi mi? Yoksa siz de mi giremiyorsunuz? Bu arada anlatımınızı çok sevdim, elinize sağlık ^^

  YanıtlaSil
 69. 3 sene oldu ya neden 3. Bolum yok 😵

  YanıtlaSil
 70. 3.bolum nerede kaldı 2.5 yıldır bekliyorum

  YanıtlaSil
 71. yeni ders eklerseniz seviniriz.

  YanıtlaSil
 72. Mükemmel bir emek! 1.ders güzel geçti. 2.de 3 kaçış noktasından sonra kafam bulandı biraz. Çok 3 boyutlu program kullandım ama şu perspektif işini bir gelistiremedim. Ama çalışacağız tabiki. Blog güzel ellerine bilgilerine sağlık. Yer imlerine kaydettim 3.dersi bekliyorum.

  YanıtlaSil
 73. Gerçekten süper bir ders olmuş. Bu açıdan hiç düşünmemiştim. Süper bir paylaşım olmuş.

  YanıtlaSil
 74. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 75. Derslere devam etmeyecek misiniz? 3 yil ara vermek icin cok uzun bir sure ve anlatiminiz cok guzel umarim devam edersiniz acikcasi bu kadar iyi bir anlaticinin bu kadar uzun sure bunu birakmasi beni üzdü

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen 3 yıl oldu yeni bölüm gelmedi

   Sil
  2. Aynen 3 yıl oldu yeni bölüm gelmedi

   Sil
 76. Sen gelmez oldun sen gelmez oldun...

  YanıtlaSil
 77. Ve bakiyoruz... Bu günde ders yayınlamamış...

  YanıtlaSil
 78. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 79. bir şey sorucam çizime sil baştan başlıyorum bir kaç yıldır çizmiyorum. çizgi çalışmalarına günde 1 saat ayırabilirim. ne kadar süre çalışıyım sonra obje çizimlerine geçicem

  YanıtlaSil
 80. En sıkıcı ve heves kırıcı konu; Perspektif

  YanıtlaSil
 81. düz çizgi çekemeyen adam ben oluyorum bu

  YanıtlaSil
 82. Arkadaşlar 11 Şubat 2017'den sesleniyorum, 3. bölüm hala yok :D

  YanıtlaSil
 83. usta öğretici27 Mart 2017 00:03

  perspektif dalında güzelmiş

  YanıtlaSil
 84. oysa çok hevesliydim, bir miktar üzüldüm yeni bölümün olmamasına
  :(

  YanıtlaSil
 85. Bu blog un yarim kalmasina gercekten uzuldum cok iyiydi

  YanıtlaSil
 86. Kardeşim eyvallah çok faydası dokundu..
  3. Bölüm de olursa seviniriz..

  YanıtlaSil
 87. Google aramalarda 4. sırada iken ve bu kadar iyi bir blog hazırlamışken yarım bırakmak, çizer adaylarına yapılan büyük bir haksızlıktır. Lütfen aynı coşku ile bloga devam ediniz...
  Saygılarımla,

  Homeros7

  YanıtlaSil
 88. Sabırla okudum ve sonunda yıkıldım resmen. Bu blog nasıl devam etmez ya

  YanıtlaSil
 89. Sene 2018 şubat 1'i 3. Bolum yok

  YanıtlaSil